February 24, 2024

Οι ενεργειακές μετοχές αντικαθιστούν τις ΑΕΕΑΠ, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ως New Dividend Kings

Οι επενδυτές μερισμάτων εξαρτώνται από καιρό από τη σταθερότητα και την αύξηση του εισοδήματος παραδοσιακών τομέων όπως οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τα καταπιστεύματα επενδύσεων σε ακίνητα (REITs). Ωστόσο, οι ενεργειακές μετοχές αρχίζουν να εμφανίζονται ως κορυφαίες επιλογές μερισμάτων, ενώ οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι REIT έχουν μειώσει τα μερίσματα. Όχι μόνο οι εταιρείες ενέργειας έχουν ήδη αυξήσει τα μερίσματά τους, αλλά τα πρόσφατα προγράμματα μείωσης του χρέους τους απελευθέρωσαν περισσότερες ταμειακές ροές για μελλοντική αύξηση των μερισμάτων.

Όταν αναζητούν μετοχές μερισμάτων, οι επενδυτές συνήθως αναζητούν εταιρείες που παρουσιάζουν αύξηση κερδών, χαμηλούς δείκτες χρέους προς ίδια κεφάλαια, σταθερό ιστορικό αυξήσεων μερισμάτων και λογικές πληρωμές. Με τα μερίσματα να αυξάνονται σταθερά μετά την COVID-19 και τις πληρωμές να βελτιώνονται μέσω καλύτερης τιμολόγησης, χαμηλότερων επιπέδων χρέους και ακόμη και εξαγορών, οι εταιρείες ενέργειας σημειώνουν όλα αυτά τα πλαίσια. Αυτό συμβαίνει σε μια εποχή που οι REIT και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έχουν μειώσει τα μερίσματα και ορισμένες έχουν πληρωμές που υποδηλώνουν ότι τα μερίσματα ενδέχεται να μην αυξηθούν ξανά για χρόνια. Αυτό εξαλείφει αυτές τις ιστορικές μετοχές ως επιλογές βάσει πολλών στρατηγικών μερίσματος.

Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας και ενέργειας δεν είναι εξοπλισμένες για τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Στο παρελθόν, ο κλάδος μπορούσε να περάσει από μακροχρόνιες διαδικασίες αδειοδότησης επειδή το κόστος του κεφαλαίου ήταν χαμηλό. Ωστόσο, η αύξηση των επιτοκίων έχει κάνει τις περιόδους αδειοδότησης όλο και πιο δαπανηρές, αναγκάζοντας τις εταιρείες να επανεξετάσουν τη βιωσιμότητα των έργων τους. Οι πρόσφατες αποφάσεις εταιρειών όπως η Vattenfall AB να εγκαταλείψουν ένα αιολικό πάρκο και η ακύρωση ενός ηλιακού έργου από την EDF Renewables τονίζουν τον αντίκτυπο αυτών των προκλήσεων. Τα μακροχρόνια έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επηρεάζονται περισσότερο από υψηλά ποσοστά από τα έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου μικρού κύκλου. Αυτό φαίνεται άδικο, καθώς η μεγάλη διάρκεια ζωής των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να αποτελεί πλεονέκτημα και να παρέχει σταθερότητα, αλλά αυτή είναι η φύση των προεξοφλητών. Η υψηλή μόχλευση των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας σημαίνει επίσης ότι υπάρχουν λιγότερα δολάρια διαθέσιμα για επανεπένδυση σε έργα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αύξηση μερισμάτων.

Τα REIT έχουν επίσης δυσκολευτεί σε αυτό το περιβάλλον, παρά το γεγονός ότι ιστορικά έχουν καλές επιδόσεις σε αυτούς τους τύπους κύκλων. Παραδοσιακά, τα REIT ευημερούσαν λόγω της ικανότητάς τους να αυξάνουν τα ενοίκια ώστε να ταιριάζουν με τον πληθωρισμό. Ωστόσο, οι πολιτικοί περιορισμοί έχουν περιορίσει την ικανότητά τους να ασκούν αυτήν την εξουσία τιμολόγησης σε πολλές δικαιοδοσίες. Αυτό είναι υπέροχο για τους ενοικιαστές, όχι τόσο για τους επενδυτές. Ταυτόχρονα, οι ΑΕΕΑΠ έχουν αυξήσει σημαντικά τα εμπορικά ακίνητά τους από τον τελευταίο κύκλο πληθωρισμού. Ο τομέας των εμπορικών ακινήτων παραμένει υπό σημαντική πίεση μετά την COVID-19 και αυτό έχει πλήξει τις πληρωμές και τη μελλοντική ανάπτυξη.

Οι αποκλίνουσες τάσεις στην αύξηση των μερισμάτων μεταξύ των ενεργειακών αποθεμάτων και άλλων τομέων μπορούν επίσης να αποδοθούν σε ιστορικούς επενδυτικούς κύκλους. Ενώ οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι ΑΕΕΑΠ επωφελήθηκαν από τους επενδυτικούς κύκλους, η ενεργειακή βιομηχανία αντιμετώπισε την αντίθετη δυναμική, αντιμετωπίζοντας συχνά τεταμένες πληρωμές μετά την επένδυση λόγω της υπερπαραγωγής και της αστάθειας των τιμών. Το τρέχον οικονομικό τοπίο, που χαρακτηρίζεται από αύξηση των επιτοκίων και του πληθωρισμού, έχει δημιουργήσει μεγαλύτερους φραγμούς στις επενδύσεις. Αυτό είναι δύσκολο για τους επενδυτές σε μια εταιρεία κοινής ωφέλειας όπου αναρωτιούνται πώς θα γίνουν νέες επενδύσεις για την αύξηση του μερίσματος. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτά τα εμπόδια είναι ευνοϊκά για τους κατεστημένους φορείς στον ενεργειακό τομέα, καθώς οδηγούν σε μείωση της νέας προσφοράς. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για μακρόβια περιουσιακά στοιχεία, κυρίως πετρελαιοειδή, τα οποία απαιτούν τη μεγαλύτερη αρχική επένδυση.

Τα ενεργειακά αποθέματα παραμένουν η προτιμώμενη επιλογή για όσους αναζητούν εισόδημα, αν και ο βαθμός στον οποίο είναι αξιόπιστοι μένει να φανεί. Η τρέχουσα προοπτική περιορίζει άλλες προηγούμενες επιλογές μερισμάτων, καθώς τα υψηλά ποσοστά μειώνουν την ανάπτυξη. Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες ενέργειας συνεχίζουν να πληρώνουν χρέη και να επιστρέφουν κεφάλαια ως αποτέλεσμα της πίεσης των επενδυτών. Ο ενεργειακός χώρος που βρήκε τη θρησκεία να μην αναπτύσσεται με κάθε κόστος, οδήγησε τελικά σε συνεχώς αυξανόμενα μερίσματα. Ωστόσο, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όποιος επισήμανε το δυναμικό αύξησης του μερίσματος στις ενεργειακές μετοχές έμοιαζε σαν ανόητος ένα χρόνο αργότερα και είμαι ενθουσιασμένος να δω αν με προσθέσει στη λίστα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *