February 22, 2024

Βέλτιστες πρακτικές για συγχρονισμό σε Java

Εκμάθηση προγραμματισμού Java.

Το Concurrency στην Java είναι η ικανότητα πολλαπλών νημάτων να εκτελούνται με συντονισμένο τρόπο μέσα σε ένα πρόγραμμα. Ενώ η ταυτόχρονη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων, εισάγει πολυπλοκότητες που πρέπει να αντιμετωπίζονται προσεκτικά.

Αυτό το άρθρο θα διερευνήσει τις βέλτιστες πρακτικές για το χειρισμό της ταυτόχρονης λειτουργίας σε Java, καλύπτοντας θέματα όπως ο συγχρονισμός, η ασφάλεια νημάτων και ο τρόπος αποφυγής κοινών σφαλμάτων.

ΒΛΕΠΩ: Τα καλύτερα διαδικτυακά μαθήματα για να μάθετε Java

Κατανόηση του συγχρονισμού σε Java

Συγχρονισμός είναι η ικανότητα ενός προγράμματος να εκτελεί πολλαπλές εργασίες ταυτόχρονα. Στην Java, αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση νημάτων. Κάθε νήμα αντιπροσωπεύει μια ανεξάρτητη ροή εκτέλεσης μέσα σε ένα πρόγραμμα.

Συγχρονισμός και αποκλεισμός

Συγχρονισμένες μέθοδοι

Οι συγχρονισμένες μέθοδοι επιτρέπουν μόνο σε ένα νήμα να εκτελεί τη μέθοδο για ένα δεδομένο αντικείμενο κάθε φορά. Αυτό διασφαλίζει ότι κρίσιμα τμήματα κώδικα προστατεύονται από ταυτόχρονη πρόσβαση, όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα:


public synchronized void synchronizedMethod() {
  // Critical section
}

Συγχρονισμένα μπλοκ

Τα συγχρονισμένα μπλοκ παρέχουν ένα λεπτότερο επίπεδο ελέγχου επιτρέποντας το συγχρονισμό σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, όπως φαίνεται παρακάτω:


public void someMethod() {
  synchronized (this) {
    // Critical section
  }
}

Η κλάση ReentrantLock

Αυτός ReentrantLock Η κλάση παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία από τις συγχρονισμένες μεθόδους ή μπλοκ. Επιτρέπει πιο λεπτομερή έλεγχο του μπλοκαρίσματος και παρέχει πρόσθετες λειτουργίες όπως η δικαιοσύνη, για παράδειγμα:


ReentrantLock lock = new ReentrantLock();

public void someMethod() {
  lock.lock();
  try {
    // Critical section
  } finally {
    lock.unlock();
  }
}

Ευμετάβλητη λέξη-κλειδί

Αυτός volatile Η λέξη-κλειδί διασφαλίζει ότι μια μεταβλητή διαβάζεται πάντα από και γράφεται στην κύρια μνήμη, αντί να βασίζεται στην τοπική κρυφή μνήμη νήματος. Είναι χρήσιμο για μεταβλητές που έχουν πρόσβαση από πολλαπλά νήματα χωρίς περαιτέρω συγχρονισμό, για παράδειγμα:


private volatile boolean isRunning = true;

ΒΛΕΠΩ: Κορυφαία IDE για προγραμματιστές Java (2023)

ατομικές τάξεις

Ιάβα java.util.concurrent.atomic Το πακέτο παρέχει ατομικές κλάσεις που επιτρέπουν ατομικές πράξεις σε μεταβλητές. Αυτές οι κλάσεις είναι πολύ αποτελεσματικές και μειώνουν την ανάγκη για ρητό συγχρονισμό, όπως φαίνεται παρακάτω:


private AtomicInteger counter = new AtomicInteger(0);

Ασφάλεια νήματος

Βεβαιωθείτε ότι οι κλάσεις και οι μέθοδοι έχουν σχεδιαστεί για να είναι ασφαλείς για το νήμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από πολλαπλά νήματα χωρίς να προκαλούν απροσδόκητη συμπεριφορά.

Αποφύγετε τα αδιέξοδα

Ένα αδιέξοδο προκύπτει όταν δύο ή περισσότερα νήματα μπλοκάρονται για πάντα, το καθένα περιμένοντας το άλλο να απελευθερώσει μια κλειδαριά. Για να αποφύγετε αδιέξοδα, βεβαιωθείτε ότι οι κλειδαριές αποκτώνται με συνεπή σειρά.

Για παράδειγμα, ας εξετάσουμε ένα σενάριο όπου δύο νήματα (threadA και threadB) πρέπει να αποκτήσουν κλειδώματα σε δύο πόρους (Resource1 και Resource2). Για να αποφευχθούν τα αδιέξοδα, και τα δύο νήματα πρέπει να αποκτήσουν κλειδώματα με την ίδια σειρά. Ακολουθεί ένα δείγμα κώδικα που το αποδεικνύει:


public class DeadlockAvoidanceExample {
  private final Object lock1 = new Object();
  private final Object lock2 = new Object();

  public void method1() {
    synchronized (lock1) {
      System.out.println("Thread " + Thread.currentThread().getName() + " has acquired lock1");

      // Simulate some work
      try {
        Thread.sleep(100);
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }

      synchronized (lock2) {
        System.out.println("Thread " + Thread.currentThread().getName() + " has acquired lock2");
        // Do some work with Resource1 and Resource2
      }
    }
  }

  public void method2() {
    synchronized (lock1) {
      System.out.println("Thread " + Thread.currentThread().getName() + " has acquired lock1");

      // Simulate some work
      try {
        Thread.sleep(100);
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }

      synchronized (lock2) {
        System.out.println("Thread " + Thread.currentThread().getName() + " has acquired lock2");
        // Do some work with Resource1 and Resource2
      }
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    DeadlockAvoidanceExample example = new DeadlockAvoidanceExample();

    Thread threadA = new Thread(() -> example.method1());
    Thread threadB = new Thread(() -> example.method2());

    threadA.start();
    threadB.start();
  }
}

ΒΛΕΠΩ: Επισκόπηση μοτίβων σχεδίασης σε Java

Βοηθητικά προγράμματα ταυτόχρονης χρήσης σε Java

Executors και ThreadPool

Αυτός java.util.concurrent.Executors Η κλάση παρέχει εργοστασιακές μεθόδους για τη δημιουργία ομάδων νημάτων. Η χρήση μιας ομάδας νημάτων μπορεί να βελτιώσει την απόδοση επαναχρησιμοποιώντας νήματα αντί να δημιουργείτε νέα για κάθε εργασία.

Ακολουθεί ένα απλό παράδειγμα που δείχνει πώς να χρησιμοποιήσετε την κλάση Executors για να δημιουργήσετε μια ομάδα νημάτων σταθερού μεγέθους και να υποβάλετε εργασίες για εκτέλεση:


import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;

public class ExecutorsExample {

  public static void main(String[] args) {
    // Create a fixed-size thread pool with 3 threads
    ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(3);

    // Submit tasks to the thread pool
    for (int i = 1; i <= 5; i++) { int taskId = i; executor.submit(() -> {
        System.out.println("Task " + taskId + " executed by " + Thread.currentThread().getName());
      });
    }

    // Shutdown the executor after all tasks are submitted
    executor.shutdown();
  }
}

Ανακλητό και μέλλον

Αυτός Callable Η διεπαφή επιτρέπει σε ένα νήμα να επιστρέψει ένα αποτέλεσμα ή να δημιουργήσει μια εξαίρεση. Η διεπαφή Future αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα ενός ασύγχρονου υπολογισμού, όπως φαίνεται παρακάτω:


Callable task = () -> {
  // Perform computation
  return result;
};
Future future = executor.submit(task);

CountDownLatch vs CyclicBarrier

Το CountDownLatch και το CyclicBarrier είναι δομές συγχρονισμού που παρέχονται από το πακέτο Java Concurrency (java.util.concurrent) για τη διευκόλυνση του συντονισμού μεταξύ πολλαπλών νημάτων.

Το CountDownLatch είναι ένας μηχανισμός συγχρονισμού που επιτρέπει σε ένα ή περισσότερα νήματα να περιμένουν να ολοκληρωθεί ένα σύνολο λειτουργιών πριν συνεχίσουν. Αρχικοποιείται με μια καταμέτρηση και κάθε λειτουργία που πρέπει να περιμένει μειώνει αυτή τη μέτρηση. Όταν η καταμέτρηση φτάσει στο μηδέν, όλα τα νήματα αναμονής απελευθερώνονται.

Ακολουθεί ένα απλό παράδειγμα κώδικα που δείχνει το CountDownLatch σε δράση:


import java.util.concurrent.CountDownLatch;

public class CountDownLatchExample {

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    CountDownLatch latch = new CountDownLatch(3);

    Runnable task = () -> {
      System.out.println("Task started");
      // Simulate some work
      try {
        Thread.sleep(1000);
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      System.out.println("Task completed");
      latch.countDown(); // Decrement the latch count
    };

    Thread thread1 = new Thread(task);
    Thread thread2 = new Thread(task);
    Thread thread3 = new Thread(task);

    thread1.start();
    thread2.start();
    thread3.start();

    latch.await(); // Wait for the latch count to reach zero
    System.out.println("All tasks completed");
  }
}

Το CyclicBarrier είναι ένα σημείο συγχρονισμού στο οποίο τα νήματα πρέπει να περιμένουν μέχρι να φτάσει ένας σταθερός αριθμός νημάτων. Μόλις φτάσει ο απαιτούμενος αριθμός νημάτων, απελευθερώνονται όλα ταυτόχρονα και μπορούν να συνεχιστούν, όπως φαίνεται στο ακόλουθο απόσπασμα κώδικα:


public final class ImmutablePoint {
  private final int x;
  private final int y;

  public ImmutablePoint(int x, int y) {
    this.x = x;
    this.y = y;
  }

  public int getX() {
    return x;
  }

  public int getY() {
    return y;
  }

  public ImmutablePoint translate(int dx, int dy) {
    return new ImmutablePoint(x + dx, y + dy);
  }
}

ΒΛΕΠΩ: Πλοήγηση καταλόγου σε Java

Αμετάβλητα αντικείμενα

Τα αμετάβλητα αντικείμενα είναι εγγενώς ασφαλή για νήματα επειδή η κατάστασή τους δεν μπορεί να αλλάξει μετά την κατασκευή. Όταν είναι δυνατόν, προτιμήστε την αμετάβλητη από τη μεταβλητή κατάσταση. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα αμετάβλητης κλάσης που αντιπροσωπεύει ένα σημείο σε δισδιάστατο χώρο:


import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;

public class ConcurrentHashMapExample {

  public static void main(String[] args) {
    ConcurrentHashMap concurrentMap = new ConcurrentHashMap<>();

    // Adding elements to the concurrent map
    concurrentMap.put("A", 1);
    concurrentMap.put("B", 2);
    concurrentMap.put("C", 3);

    // Retrieving elements
    System.out.println("Value for key 'B': " + concurrentMap.get("B"));

    // Updating elements
    concurrentMap.put("B", 4);

    // Removing elements
    concurrentMap.remove("C");

    // Iterating over the map
    concurrentMap.forEach((key, value) -> {
      System.out.println("Key: " + key + ", Value: " + value);
    });
  }
}

Ταυτόχρονες συλλογές

Η Java παρέχει ένα σύνολο συλλογών που είναι ασφαλείς για νήματα στο πακέτο java.util.concurrent. Αυτές οι συλλογές έχουν σχεδιαστεί για ταυτόχρονη πρόσβαση και μπορούν να απλοποιήσουν σημαντικά τον ταυτόχρονο προγραμματισμό.

Μια δημοφιλής ταυτόχρονη συλλογή είναι η ConcurrentHashMap, η οποία παρέχει μια ασφαλή εφαρμογή ενός χάρτη κατακερματισμού με νήμα. Για παράδειγμα:


import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;

public class ConcurrentHashMapExample {

  public static void main(String[] args) {
    ConcurrentHashMap concurrentMap = new ConcurrentHashMap<>();

    // Adding elements to the concurrent map
    concurrentMap.put("A", 1);
    concurrentMap.put("B", 2);
    concurrentMap.put("C", 3);

    // Retrieving elements
    System.out.println("Value for key 'B': " + concurrentMap.get("B"));

    // Updating elements
    concurrentMap.put("B", 4);

    // Removing elements
    concurrentMap.remove("C");

    // Iterating over the map
    concurrentMap.forEach((key, value) -> {
      System.out.println("Key: " + key + ", Value: " + value);
    });
  }
}

Ταυτόχρονη δοκιμή κώδικα

Η δοκιμή ταυτόχρονου κώδικα μπορεί να είναι δύσκολη. Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία όπως το JUnit και βιβλιοθήκες όπως ConcurrentUnit γράψτε αποτελεσματικά τεστ για ταυτόχρονα προγράμματα.

Θεωρήσεις απόδοσης

Ενώ ο συγχρονισμός μπορεί να βελτιώσει την απόδοση, εισάγει επίσης γενικά έξοδα. Μετρήστε και αναλύστε την απόδοση του ταυτόχρονου κωδικού σας για να βεβαιωθείτε ότι πληροί τις απαιτήσεις σας.

Σφάλμα χειρισμού σε ταυτόχρονο κώδικα

Ο σωστός χειρισμός σφαλμάτων είναι ζωτικής σημασίας σε ταυτόχρονα προγράμματα. Βεβαιωθείτε ότι χειρίζεστε τις εξαιρέσεις και τα σφάλματα κατάλληλα για να αποφύγετε απροσδόκητη συμπεριφορά.

Συνήθη λάθη και πώς να τα αποφύγετε

Μη συγχρονισμός σωστά κοινόχρηστων δεδομένων: Η αποτυχία συγχρονισμού της πρόσβασης σε κοινόχρηστα δεδομένα μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή δεδομένων και απροσδόκητη συμπεριφορά. Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλους μηχανισμούς συγχρονισμού.

Νεκρά σημεία: Αποφύγετε την απόκτηση πολλαπλών κλειδαριών με διαφορετική σειρά σε διαφορετικά μέρη του κώδικά σας για να αποφύγετε αδιέξοδα.

Υπερχρήση συγχρονισμού: Ο συγχρονισμός μπορεί να είναι δαπανηρός όσον αφορά την απόδοση. Σκεφτείτε εάν ο συγχρονισμός είναι πραγματικά απαραίτητος πριν τον εφαρμόσετε.

ΒΛΕΠΩ: Αλγόριθμοι ταυτόχρονης πρόσβασης για διαφορετικές δομές δεδομένων: Ανασκόπηση έρευνας (TechRepublic Premium)

Τελικές σκέψεις σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για συγχρονισμό στην Java

Το Concurrency είναι ένα ισχυρό εργαλείο στον προγραμματισμό Java, αλλά παρουσιάζει τις δικές του προκλήσεις. Ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τον συγχρονισμό και λαμβάνοντας υπόψη πιθανά εμπόδια, μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες ταυτόχρονης χρήσης στις εφαρμογές σας. Να θυμάστε πάντα να εκτελείτε εκτεταμένες δοκιμές και παρακολούθηση απόδοσης για να βεβαιωθείτε ότι ο ταυτόχρονος κώδικάς σας πληροί τις απαιτήσεις της εφαρμογής σας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *